دفتر ارتباطات مردمی  مشهد :

بین چهارراه شهدا و  چهارراه زرینه - بین آزادی ٨ و ١٠ - جنب سازمان بهزیستی.

همه روزه از ساعت ٨ الی 1٤

تلفن: ٢٢٣٠١٠٣-0511

نمابر : ٢٢٣٠١٠٤-0511

همراه دفتر : 09122189478 

***********

دفتر تهران:

میدان بهارستان - مجلس شورای اسلاامی.

تلفن: ٣٣٥٥٤٠٠٨ - ٠٢١

در صورت تمايل جهت وقت ملاقات با بنده جهت تعيين وقت تلفني هماهنگ بفرمائيد. 

********************************************************************