بي همگان به سر شوند ، بي تو به سر نمي شود

داغ تو دارد اين دلم، جاي دگر نمي شود

شام غريبان حسين نيز سپري شد ، پس از شام غريبان ياد ياري مي ماند و من ماندم از هفتاد و دو گل صحراي كربلا فقط شميم آن باقي است، شميم روح نواز عترت ، و امروز اين ما هستيم كه جامانده ايم و تنها وگرنه كاروان حسين همچنان به راه خود ادامه مي دهد.

تاريخ عبرت آموز است اگر با ديده عبرت به آن بنگريم. اگر امروز قدري خير را از شر تمييز مي دهيم ، اگر نسيم عدالت را احساس  مي كنيم، اگر ظالم و مظلوم را از يكديگر تمييز مي دهيم همه را مديون لحظه اي هستيم كه بربيداد فريادي بلند شد.

از ابتداي تاريخ همواره بني آدم همسايه ديواربه ديوار ابليس بوده است و هر دم از جانب اين كدخداي رجيم به بزم جهل و ظلالت ، حرص و آز ، كبر و نخوت دعوت مي شده و چه نابيناست آن ديده و چه سست است آن انديشه كه گمان برد آن همسايه رفته است و آن بزم گذشته است.

عدالت خواهي و ظلم ستيزي مرامي است كه توسط بزرگان دين، امامان معصوم و حسين بن علي به جامعه ما هديه شده است.

امروز برماست كه بعنوان شيعه حسين (ع) از مرام و مسلك و سيره او پيروي كنيم و حسيني بمانيم.

۱۳۸٦/۱٠/۳٠ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ توسط جواد آرین منش نظرات ()
تگ ها: