جواد آرین منش : منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (5)جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی / یکی از محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضمانت اجرای مصوبات این شورا بود.

ایشان درخصوص این شورا تاکنون تعابیر متعددی را نظیر «قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور»، «اتاق فرمان فرهنگی»، «مرکز مهندسی فرهنگی کشور»، «ستاد عالی فرهنگی و علمی کشور»، «قرارگاه مقدم فرماندهی»، « قله تصمیم گیری مسایل فرهنگی کشور» به کار برده‌اند که این تعابیر نشان دهنده حسن اعتماد وانتظارات فراوان و نقش تعیین کننده‌ای است که این شورا می‌تواند به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی و هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داشته باشد و باتوجه به احداث تشکیل این نهاد مقدس در زمینه گسترش فرهنگ اسلامی، تزکیه محیطهای علمی، تحول در دانشگاه‌ها، حفظ میراث فرهنگی و نشر افکار و پیام انقلاب اسلامی درجهان گامهای مؤثری بردارد.
اگر چه این شورا در طول سالهای فعالیت خود بویژه دردهه اخیر تلاشهای مؤثری را صورت داده ومحصولاتی همچون «نقشه جامع علمی کشور»، «نقشه مهندسی فرهنگی» و «طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش» را ارایه کرده است ودر زمینه مسایل دانشگاه‌ها رصد فرهنگی، نشر معارف اسلامی، حمایت از نخبگان، مصوبات قابل ملاحظه‌ای را داشته است، لیکن به نظر می‌رسد هنوز با جایگاه رفیع مورد نظر رهبری معظم و انتظارات جامعه فاصله زیادی دارد وعموم مردم هنوز نقش وتأثیر این نهاد را در جامعه احساس نمی‌کنند.
در حالیکه رهبر معظم انقلاب این شورا را از جمله ابتکارات با برکت امام بزرگوار و برخاسته از حکم حکومتی می‌دانند و مصوبات آن را در حکم قانون می‌دانند بسیاری از مصوبات شورا بر زمین مانده واجرایی نشده است.
بخشی از چالشها وابهاماتی را که در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود، می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:
1- فقدان ضمانت اجرایی لازم مصوبات وفقدان جایگاه در برنامه‌های پنجساله و بودجه سالانه
2- شکاف میان سیاستگذاری‌ها واجرا در دستگاه‌های دولتی
3- عدم تبدیل سیاستهای کلان به قوانین قابل اجرا و قابل نظارت
4- چند شغله بودن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و عدم وقت گذاری اکثریت برخی اعضا
5- عدم توانایی شورا در ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های فرهنگی
6- حاکمیت سلایق سیاسی و نگرش دولتهای مختلف در مصوبات شورا
7- عدم هماهنگی مصوبات شورا با مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ
8- فقدان بازوان نظارتی شورا و در نتیجه عدم اجرای صحیح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
9- عدم استفاده مطلوب شورا از پژوهشگران ومحققان حوزوی و دانشگاهی خارج از تهران
10- وجود اشکالات ساختاری در دبیرخانه شورا.
لذا می‌طلبد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوسته با توجه به نیازها و شرایط و انتظارات به آسیب شناسی خود پردازد تا ان شاء ا... بتواند بر جایگاه رفیع مورد انتظار مردم و رهبری نایل آید و از برپایی و نقش آفرینی جدی تر ومؤثرتری در فضای فرهنگی کشور برخوردار باشد.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 177472      
/ 0 نظر / 35 بازدید