لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی کشور

 

جواد آرین منش نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه اجمالی به نتایج به دست آمده در سرشماری نفوس و مسکن سال جاری نشان دهنده روند کاهش سریع و نگران کننده نرخ رشد جمعیت کشور است. طبق گزارشات مرکز آمار جمعیت کشور به نزدیک 75 میلیون نفر رسید و نرخ رشد جمعیت 3/1 درصد اعلام شد، و در حالیکه تعداد نفرات هر خانوار در سال 1375 رقمی معادل 4/4 بود این رقم در سال 1385 به 4 نفر و در سال جاری به 6/3 نفر رسید یعنی در فاصله دهساله 75 تا 85 مواجه با کاهش 4 دهم درصدی بوده ایم اما این بار فقط در فاصله 5 سال مواجه با کاهش 4 دهم درصدی بعد خانوار هستیم .

مفهوم این اعداد بیانگر گرایش شدید خانوارها به سوی تک فرزندی است که در آینده ای نه چندان دور باعث توقف جمعیت و پیری جمعیت را سبب خواهد شد و سرمایه عظیم جوانی جمعیت کشور را از دست خواهیم داد.

آرین منش گفت: کشوری که محور یک انقلاب بزرگ در جهان است برای رسیدن به اهداف بزرگ و دستیابی به تمدن بزرگ اسلامی نیازمند جمعیتی جوان، پویا، بانشاط و فرهیخته است. لذا بایستی در جهت پیشگیری از سقوط آزاد جمعیت کشور سریعاً سیاست های جمعیتی را در جهت تشویق به افزایش جمعیت و حمایت از مادران و خانواده و رفع محدودیت های حمایتی دگرگون کرد.

به همین دلیل مجلس شورای اسلامی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را در دستور کار خود قرار داده است.

 


 

/ 0 نظر / 25 بازدید