حماسه سیاسی -حماسه اقتصادی

نامگذاری های سالانه در واقع تعین نقشه راه ازسوی رهبری درهرسال محسوب می گردد که براساس یک سلسله ضرورت ها و اولویت ها اعلام می گردد.

واژه حماسه در لغت به کاری افتخار آفرین گفته می شود که از سر شجاعت و بی باکی همراه با مهارت و ورزیدگی انچام شود، عملی که با دلاوری و مردانگی قرین است و تحسین دیگران را در پی دارد و حماسه آفرین به کسی گفته می شود که از سر دلاوری و شجاعت و مردانگی کاری بزرگ،خارق العاده و تحسین برانگیز انجام می دهد.

مردم ما به ویژه جوانان در طول سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صحنه های گوناگون اعم از صحنه های مواجهه با رژیم ستم شاهی ، دوران دفاع مقدس ، دوران سازندگی در صحنه های علمی و فناوری و نیز عرصه های سیاسی و اقتصادی خالق حماسه های بزرگ و سترگ بوده اند و افتخارات فراوانی را برای میهن اسلامی به ارمغان آورده اند و همواره راه را برای توسعه و حرکت رو به جلو کشور مهیا کرده اند.

امروز جامعه ما در شرایط ویژه وحساسی قرار دارد، در دهه چهارم انقلاب اسلامی ما تا کنون در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب گام های مهمی را برداشته ایم و برای رسیدن به اسقلال سیاسی ، استقلال فرهنگی ، استقلال اقتصادی بخشی از مسیر را پیموده ایم لکن راه نرفته فراوانی در پیش رو داریم.

دسیابی به استقلال سیاسی و رفع وابستگی ها در این زمینه ، رشد علمی و دست یابی به فناوری های نوین و فناوری هسته ای ، توسعه عمرانی و حرکت در جهت خودکفایی نظامی ،گسترش مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی ، فراهم نمودن زیرساخت های حقوقی  و قانونی پیشرفت و همچنین تدوین نقشه های علمی و فرهنگی کشور ، ارتقا شاخص های سلامت و امنیت از جمله دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بوده است.

در کنار موفقیت های قابل ملاحظه در شرایط کنونی با کاستی های قابل ملاحظه ای در عرصه های گوناگون به ویژه در عرصه اقتصادی مواجه هستیم.

-عقب ماندگی از اهداف برنامه پنجم جهت تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی در رسیدن به نرخ رشد8% سالیانه تولید ناخالص داخلی

-عدم قطع وابستگی هزینه های جاری دولت از درآمدهای نفتی

-عدم اصلاح ساختار نظام بانکی

-عدم تحقق کامل سیاست های کلی اصل44

-عدم شکل گیری بازار های رقابتی

-ناتوانی در حفظ ذخایر راهبردی ارزی

-عدم توسعه  قابل قبول صادرات غیرنفتی

-عدم اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها

-عدم کاهش فاصله طبقاتی

-عقب ماندگی توسعه بخش تعاون جهت دستیابی به سهم 25%در اقتصادکشور

-تورم فزاینده و افزایش نرخ بیکاری

-تحریم های اقتصادی وموانع استکبار جهانی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور

از جمله مشکلات کنونی و پیش روی جامعه است.

فائق آمدن براین مشکلات هرگز با مدیریت و شیوه های اجرایی فعلی و ناهماهنگی موجود میان نهادهای دست اندر کار به ویژه دولت، مجلس و بخش خصوصی امکان پذیر نیست.و این امر نیازمند عزم ملی و خلق حماسه ای اقتصادی است. حماسه ای که جز با درایت و تدبیر، بهره گیری از خردجمعی ، برنامه ریزی و حرکت جهادی ، حاکمیت اقتصاد مقاومتی و استفاده از تمام ظرفیتهای علمی ، برنامه ریزی و اجرایی میسر نیست.حماسه ای که می تواند با شکل گیری دولتی قوی توانمند و کارآمد و خلاق با مشارکت آحاد مردم و حضور چهره های مدیر مدبر و مومن در راس دستگاه اجرایی براساس انتخاباتی فراگیر محقق گردد و حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را همچون دو بال پرواز برای حرکت و جهش رو به جلوکشور مهیا کند.

انتخابات ریاست جمهوری از این حیث که رقم زننده دولت آینده است و محوریت اقدامات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور را برعهده خواهد داشت حائزاهمیت فوق العاده ای است . رئیس جمهور طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام معظم رهبری عالیترین شخصیت اجرایی کشور و در راس شوراها ومجامع فرهنگی ، امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد.

انتخاب یک رئیس جمهور مقتدر و توانمند مستلزم مشارکت حداکثری و برخورداری از پشتوانه آرا گسترده مردمی است لذا با خلق حماسه ای سیاسی در سال1392 این مهم محقق خواهد شدانشالله

والسلام-جواد آرین منش

/ 0 نظر / 15 بازدید