سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان استان: فهرست مشهد همچنان ۵نفره است

 

سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان خراسان رضوي گفت: فهرست نامزدهاي اين جبهه در مشهد همچنان ۵نفره است. جواد آرين منش شب گذشته و پس از انتشار خبر ۷نفره شدن فهرست مشهد که روز گذشته به نقل از دهقان عضو شوراي داوري جبهه متحد اصولگرايان خراسان رضوي در صفحه ۲روزنامه خراسان منتشر شد، در تماس با خبرنگار خراسان افزود: آنچه که در مورد فهرست ۷نفره اعلام شد و مورد تاييد جبهه متحد اصولگرايان قرار گرفت، پيشنهاد اوليه اي بود که هيئت داوري به دليل اين که اضلاع سه گانه اصول گرايان در استان يعني جمعيت رهپويان، جبهه پيروان خط امام و رهبري و جبهه پايداري در اين ۷نفر اشتراک داشته باشند و صرفا يک فهرست ارائه شود، مطرح کرد. وي ادامه داد: اما از آنجايي که جبهه پايداري در ادامه راه، آمادگي مشارکت و ارائه يک فهرست را نداشت و خواستار ارائه فهرست مستقل بود و براي مشهد نيز فهرست ۴نفره اي از سوي اين جبهه اعلام شده است، ديگر فهرست ۷نفره مشترک موضوعيتي نداشت و لذا در بررسي هاي نهايي که دو ضلع جبهه پيروان خط امام و رهبري و جمعيت رهپويان و هيئت داوري در آن اشتراک داشتند، در نهايت به ليست ۵ نفره اي که قبلا اعلام شده، رسيد. سخنگوي جبهه متحد اصولگرايان خراسان رضوي اظهار داشت: متعاقب فهرست ۷نفره، فهرست ۵نفره که به تاييد نهايي رسيده بود به همراه پيشنهاد شهرستان‌ها، به تهران ارسال شد که آن ليست ۵نفره هم مورد تاييد جبهه قرار گرفته و امروز (روز گذشته) دکتر ولايتي پس از انتشار اين فهرست ۷نفره، از موافقت شوراي مرکزي جبهه متحد اصولگرايان با فهرست ۵نفره خبرداد.


 

/ 0 نظر / 11 بازدید