مردم درباره پاسخگویی رئیس جمهور به سئوالات مجلس تامل کنند

 

آرین منش گفت: به مردم توصیه می کنم در رابطه با سئولات نمایندگان و پاسخ های ارائه شده از سوی رئیس جمهور تامل بیشتری داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان مهمترین حاصل جلسه سئوال از رئیس جمهور این بود که تابوی سئوال از رئیس جمهور شکسته شد، گفت: به مردم توصیه می کنم در رابطه با سئولات نمایندگان و پاسخ های ارائه شده از سوی رئیس جمهور تامل بیشتری داشته باشند.

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: جلسه سئوال از رئیس جمهور از این بابت که یکی از اصول قانون اساسی احیا شده است بسیار خوب بود. جلسه امروز در واقع از بین رفتن تابوی سئوال از رئیس جمهور و تبدیل آن به یک امر عادی و قانونی بود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه سئوال از رئیس جمهور نمایانگر حاکمیت فضای دموکراتیک و پاسخگو در نظام جمهوری اسلامی است.

عضو حزب موتلفه اسلامی در خصوص پاسخ های رئیس جمهور به سئوالات نمایندگان گفت:‌ به نظر می رسد پاسخ های رئیس جمهور مجلس را قانع نکرد و در موارد بسیاری افکار عمومی و مجلس از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند.

وی افزود: به مردم توصیه می کنم در رابطه با سئولات نمایندگان و پاسخ های ارائه شده از سوی رئیس جمهور تامل بیشتری داشته باشند.

آرین منش با انتقاد از نقص آیین نامه در پیگیری سئوال از رئیس جمهور گفت: ‌فرصت صحبت یک ربع برای سئوال کنندگان و یک ساعت برای رئیس جمهور از جمله این نقایص است.

وی افزود: قانون پیرامون مراحل بعد از ارائه پاسخ های رئیس جمهور مبسوط است. به نظر می رسد قانون باید تا حصول نتایج سئوالات نمایندگان پیگیری های لازم را انجام دهد و این نقص آیین نامه باید برطرف شود.

 


 

/ 0 نظر / 22 بازدید