انتصاب ریس جدید رسانه ملی

حکم صادره از سوی رهبر معظم انقلاب برای رییس جدیدرسانه ملی بلحاظ حجم بالای ماموریتهای محوله در نوع خود کم نظیر است رسانه ملی در شرایط کنونی با چالشهای جدی نظیر جذب وحفظ مخاطب  .تنوع سلایق مخاطبین.محدودیت منابع. جنگ رسانه ای وانتظاراتی فراتر از توان وامکانات مواجه است     در مجموع رسانه ملی در سالهای گذشته از روندی رو به رشد بلحاظ کمی وکیفی مواجه بوده است

/ 0 نظر / 366 بازدید