دعوت گزینشی از احزاب با روح دموکراسی منافات دارد

دعوت از نمایندگان احزاب وتشکلهای سیاسی در نشست هم اندیشی وباهدف تقویت احزاب وحمایت از انان از سوی وزارت کشور اقدامی شایسته ودر خور تقدیر است لکن در حالیکه تعداد قابل ملاحظه ای حزب سیاسی فعال در اقصی نقاط میهن اسلامی در سطوح ملی یا استانی فعال هستند وعموما دارای مجوز رسمی فعالیت میباشند صرفا دعوت از 25 حزب ودعوت گزینشی احزاب با روح دموکراسی منافات دارد چرا که نفس این عمل رفتاری غیر دموکراتیک وتبعیض امیز تلقی میگردد

احزاب وتشکلهای سیاسی در نظامهای دموکراتیک از جایگاه مهمی برخوردارند ودارای کارکردهای مختلفی چون کارکرد اموزشی . کارکرد توسعه سیاسی .شایسته سالاری .شکل دادن افکار عمومی .وایجاد نشاط وشور انتخاباتی میباشند

متاسفانه در کشور ما پس از توقف فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی هیچگاه دولتها بطور جدی در جهت تقویت احزاب گام برنداشتند واگر هم در مقاطعی کمکی صورت گرفته در جهت تقویت احزاب دولت ساخته بوده وحمایت های خاص از احزاب حامی دولت نه بطور عام وفراگیر  

اصولا نظام حزبی در کشور ما بدلایل گوناگون نهادینه نگردیده است به همین دلیل در زمان انتخابات تشکلهای غیر سیاسی نظیر تشکلهای فرهنگی وسازمانهای مردم نهاد کارکرد حزبی پیدا میکنند وبا ارایه هزاران لیست و فهرست انتخاباتی ضمن خنثی کردن تلاش احزاب رسمی مردم را دچار سردر گمی میکنند و درحالیکه طبق قانون چنین مجوزی ندارند جای احزاب سیاسی را پر میکنند

امیدواریم همچنانکه وزیر کشور اعلام کرده است هدف دولت بازنگری در قانون احزاب بمنظور تقویت وارتقا جایگاه احزاب در کشور باشد

/ 0 نظر / 65 بازدید