کنترل آثار تورمي قانون هدفمندي يارانه ها با مدیریت و جدیت

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در جلسه شورای اداری استان گفت: رسيدن به اهداف بلند که در افق چشم انداز برنامه بيست ساله کشور طراحي شده و مدنظر مقام معظم رهبري مي باشد، با حرکت فعلي محقق نخواهد شد و نيازبه يک جهش اقتصادي دارد.

 

جواد آرين منش افزود: سال جاري از چند جهت داراي اهميت است و بايد مديران با تلاش بيشتر و دقت در اجراي برنامه به برنامه هاي اعلامي جامه عمل بپوشانند، چرا که امسال اولين سال اجراي برنامه پنجم مي باشد، برنامه اي که مي توان گفت دومين گام بلند در راستاي اجراي سند چشم انداز بيست ساله کشور است.
وي افزود: همچنين پيش بيني مي شود در سال جاري برخي از آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آشکار شود و بايد با مديريت و جديت اين تبعات کنترل شود.وي اصلاح نظام اداري و بانکي و قانون کار را ضروري دانست و اظهار داشت: نرخ بيکاري جوانان خراسان رضوي 16 درصد مي باشد و بايد از تمام ظرفيتها براي کاهش نرخ بيکاري جوانان استفاده شود.آرين منش تشکيل صندوق توسعه ملي را تکليف رهبري به مجلس و دولت دانست و گفت: با ذخيره 20 درصد درآمدهاي نفتي هم اکنون 15 هزار ميليارد تومان موجودي اين صندوق مي باشد که در سال جاري اين رقم به 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اگر برنامه ريزي دقيقي براي صرف اين مبالغ صورت گيرد، قطعاً گامهاي مؤثري در راه توسعه کشور برداشته خواهد شد.
وي افزود: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و استمرار اجراي تکليف اصل 44 قانون اساسي، حمايت از تعاوني ها، ايجاد اشتغال، رونق بخش مسکن، بهبود فضاي کار و توجه خاص به کشاورزي از محورهاي اصلي برنامه هاي سال 90 خواهد بود.همچنين پرداخت مطالبات پيمانکاران از دولت با اعتبار پنج هزار ميلياردي و دو برابر شدن اعتبارات راه روستايي، اعتبار 88 ميلياردي رديف ويژه زيارت براي شهر مشهد از خبرهاي خوش آرين منش در اين جلسه بود.


 

/ 0 نظر / 3 بازدید