پست های ارسال شده در دی سال 1388

برخورد قاطعانه و قانونی با هنجارشکنان راه برون‌رفت از وضعیت کنونی است

نماینده مشهد اظهار داشت:‌ محور قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همراه با برخورد قاطعانه و قانونی با هنجارشکنان و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

برخورد قاطعانه و قانونی با هنجارشکنان راه برون‌رفت از وضعیت کنونی است

نماینده مشهد اظهار داشت:‌ محور قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همراه با برخورد قاطعانه و قانونی با هنجارشکنان و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید