جواد آرین منش فهرست های منتشر شده را تکذیب کرد

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان خراسان ،خبر فهرست های منتشر شده جبهه متحد در رسانه ها را تکذیب کرد.

جواد آرین منش طی نامه ای که به سایت خبری مشهد نیوز ارسال نموده است ،اخبار منتشر شده ازسوی افراد غیرمسئول در جبهه متحد اصولگرایان خراسان را تکذیب کرد.متن نامه سخنگو جبهه متحد اصولگرایان خراسان جواد آرین منش :

باسمه تعالی                                                       

سردبیر محترم سایت خبری مشهد نیوز

با سلام

از آنجا که تا کنون اخبار نادرستی درباره فهرست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان خراسان منتشر گردیده است و احبار صحیحح فقط از سوی سخنگو جبهه متحد منتشر خواهد گردید ،ضمن تکذیب کلیه اسامی و فهرست هایی که تاکنون از سوی افراد غیر مسئول منتشر گردیده است ،نتیجه نهایی بررسی ها در مورد شهرستان های خراسان ظرف 3 روز آینده منتشر خواهد شد.

جواد آرین منش                                                                                                         

سخنگو جبهه متحد اصولگرایان خراسان

 


 

/ 0 نظر / 20 بازدید