مفاد طرح نظارت بر سازمان صداو سیما در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:عصر روزگذشته طرح نظارت و شرح وظایف سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید.

جواد آرین منش،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص تصویب شرح و وظایف سازمان صداو سیما به باشگاه خبرنگاران گفت:ماده نهم که مربوط به طرح نظارت مجلس به سازمان صدا و سیما را مشخص می کند ،مطرح شد.

وی با اشاره به وظایف مشخص شده در روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی مجلس،اظهار داشت:تهیه ساختار و الگوی نیروی انسانی،انحلال و ادقام واحدهای سازمانی و شرح وظایف و اختیارات آنها،‌تهیه راهها و برنامه های مربوط به نیروی انسانی،‌نظام ها و فرآیندها،‌نظارت تولید بر برنامه ها و پخش و تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه برنامه ها،‌تهیه و پیشنهاد آیین نامه تشکیلاتی،مالی و اداری و استخدامی خاص صدا و سیما نصب عزل مدیران سازمان صداوسیما عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی،‌تهیه منشور اخلاقی کارکنان،استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و انتصاب مدیران نمایندگان خارج از کشور از جمله وظایفی است که در این طرح برای رئیس سازمان صداوسیما مشخص شده است.

آرین منش خاطرنشان کرد:بعد از اصلاح قانون اساسی باید قانون نحوه مدیریت صداوسیما را از تصویب مجلس می گذراندند که بعد از سالها اکنون برای رفع خلاءهای موجود این مفاد قانونی برای چگونگی اداره شورای نظارت بر صداوسیما مشخص شد.

 


 

/ 0 نظر / 22 بازدید