« تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی »

 

 

جواد آرین منش- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی

نامگذاری سال 1391 تحت عنوان « تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی » و توجه عملی به این شعار سال نیازمند روشن شدن دقیق مفهوم تولید ملی ، چرائی و ضرورت این نامگذاری و یافتن راهها و راهکارهای عملیاتی شدن این شعار و نامگذاری و توجه به آثار و پیامدها و نتایج اهتمام به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، لذا در این بیان کوتاه بصورت فهرست وار به این ابعاد اشاره می گردد و در پایان به اختصار به راههای فرهنگی حمایت از تولید ملی اشاره می گردد:

مفهوم تولید ملی:

تمامی محصولات و خدمات و خلاقیت هایی است که حاصل کار یدی و فکری آحاد مردم ایران است که با بهره گیری از توان و امکانات مادی و معنوی و نیروی انسانی پدید می آید تا مردم ما را از بیگانگان مستغنی و بی نیاز گرداند و نیز جامعه جهانی را از این تولیدات برخوردار سازد. تولید ملی که با حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی رقم می خورد گامی است در جهت استقلال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ما.

چرائی نامگذاری :

گام نهادن کشور در دهه پیشرفت و عدالت + گسترش ابعاد تخاصم دشمنان به تحریم های اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی + لزوم دستیابی به اهداف برنامه پنجم و چشم انداز و متوسط رشد 8 % کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی + ارتقاء بهره وری و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر کردن تولیدات + کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات و کاهش واردات و وابستگی اقتصادی ضرورت خودباوری و حمایت از تولیدات داخلی + افزایش رفاه در میان کارگران و پدیدآورندگان تولیدات ملی

راهکارهای عملیاتی شدن شعار و نامگذاری:

 • لزوم بررسی شرایط و چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و نحوه حمایت از کار و سرمایه ایرانی در کشور و شناسایی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف و ترسیم دقیق وضعیت موجود.
 • لزوم ترسیم وضعیت مطلوب تولید ملی و حمایت صحیح از کار و سرمایه ایرانی.
 • رفع خلاءهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی.
 • رفع موانع فرهنگی در جهت مصرف تولیدات داخلی.
 • ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.
 • هدایت منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار و مولد.
 • جهت گیری قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از تولید ملی.
 • تلاش در جهت ارتقاء کیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات در عرصه های جهانی.
 • اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بویژه درزمینه بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، الزام دولت به حمایت از خرید تولیدات داخلی ، تدوین برنامه جامع بهره وری ، توسعه کار آفرینی، حمایت از زنجیره های تولیدی ، گسترش کسب و کار خانگی.
 • سخت گیری و پیشگیری از استفاده سرمایه ها برای امور واسطه گری و غیرتولیدی و تورم زا.
 • ضرورت حمایت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور.
 • لزوم گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی بعنوان یک ارزش و غرور ملی.

آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

 • دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.
 • پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.
 • رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.
 • ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.
 • ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.
 • ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.
 • کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.
 • کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.
 • استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور و بهره وری از منابع موجود در کشور.

راههای فرهنگی حمایت از تولید ملی:

 • تبیین اهمیت حمایت از تولید ملی در قالب بهره گیری از هنر ، فیلم ، نمایش ، مقاله ، ...
 • گسترش تولیدات رسانه ای و رادیو ، تلویزیونی در باب اهمیت تولیدات داخلی.
 • محدود کردن تبلیغ کالاهای خارجی در اشکال گوناگون رسانه ای.
 • تسهیل وارزان سازی تبلیغ کالاها و تولیدات ملی و داخلی.
 • برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی پیرامون تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
 • اعمال سیاست های تشویقی برای مجریان و حامیان تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی.
 • حمایت از نشر و آثاری که با موضوع حمایت از تولید ملی منتشر می شود از سوی دولت.
 • انتخاب و تشویق روزنامه ها و نشریات برتر در زمینه حمایت از تولید ملی در جشنواره مطبوعات.


 

/ 0 نظر / 52 بازدید