منشور فرهنگی انقلاب اسلامی (3) برنامه ریزی فرهنگی

« فرهنگ برنامه ریزی هم لازم دارد، نباید انتظار داشت که فرهنگ کشور، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ نخبگانی- به خودی خود خوب بشوند و پیش بروند، نه این برنامه ریزی می‌خواهد»

این جمله یکی از نکات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این دیدار بود، یعنی اهتمام در جهت برنامه ریزی فرهنگی همچون برنامه ریزی در حوزه‌های اقتصاد، صنعت، معدن، راه؛ درمان، آموزش و... هدایت، حمایت و نظارت در حوزه فرهنگ نیازمند برنامه ریزی است لازم است بدانیم، وضعیت کنونی جامعه به لحاظ شاخصهای فرهنگی، فرهنگ عمومی، گرایشها و رفتارها، آداب و رسوم و سنتها، چگونه است و باید بتوانیم در قالب برنامه ریزی وضعیت مطلوب را ترسیم کنیم و راههای رسیدن به شرایط مطلوب را بدرستی تبیین کنیم. 
مگر می‌شود در شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم و مقوله «فرهنگ» اهمیت اساسی و محوری در تمامی عرصه‌های زندگی انسان دارد و این موضوع تحت تأثیر تحولات سریع قرار گرفته، آن را بدون برنامه رها کرد، اساساً تکامل و توسعه فرهنگی بدون برنامه ریزی فرهنگی خیالی باطل است. برنامه ریزی فرهنگی یعنی تنظیم روندی از پیش طراحی شده در راه رسیدن و تحقق اهدافی مشخص و زمان بندی شده انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلاب فرهنگی که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی برپایه دین اسلام طرح ریزی و به پیروزی رسید. هدف اصلی انقلاب حرکت در مسیر تحقق تمدن بزرگ اسلامی در جهان کنونی است. سؤال این است که آیا انقلابی که اهدافی سترگ و بلند را در پیش رو دارد می‌تواند بدون برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی به توفیقات لازم دست یابد. بدیهی است که خیر و لازم است در زمینه فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی و حرفه‌ای از برنامه مناسب برخوردار باشیم تا توسعه و تعالی فرهنگی محقق شود. 
خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جهت تلاشهای ارزشمندی را انجام داده و در جهت تدوین، نقشه مهندسی فرهنگی کشور «گامهای ارزشمندی را برداشته است. 
امام خمینی (ره) می‌فرمود: « فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های ملت است... آن چیزی که ملت را می‌سازد، فرهنگ صحیح است، اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شود» 
درست شدن فرهنگ یعنی داشتن برنامه و طرح جامع و چشم انداز در حوزه فرهنگ، یعنی داشتن نقشه جامع مهندسی کشور و به تعبیر مقام معظم رهبری «برای رسیدن به همه چیزهایی که آرزوی ماست و در چشم اندازها و افقهای دور دست تصویر می کنیم باید فرهنگ کشور، صحیح و پالایش شده در مجرای درست قرار گیرد که راه آن در درجه نخست مهندسی فرهنگ کشور است.» امید است با همت مردم، نهادهای فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و قرارگاه اصلی مدیریت فرهنگی کشور، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بتوانیم به این مهم با درایت و تدبیر نایل آییم. 

/ 0 نظر / 26 بازدید