صرفاً 4/5 درصد از سهام شرکت های دولتی واگذار شده را بخش خصوصی واقعی خریداری نمود

 

جواد آرین منش نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل 44 مجلس حاکی است 97 درصد از واگذاری های انجام شده در فاصله سال های 1380 الی 90 صورت گرفته و در سالهای 1370 تا 1390 رقمی معادل 88 میلیارد تومان از سهام دولت واگذار شده که 39 درصد آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت، 5/24 درصد بابت رد دیون دولت و 5/36 درصد در قالب واگذاری به بخش خصوصی بوده است. ودر مجموع میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی از سال 84 تا 90 بسیار ناچیز بوده است، بطوریکه حدود 18 نفر از خریداران سهام شرکت های دولتی از بخش خصوصی واقعی بوده اند، که این تعداد حدود 4/5 درصد از سهام شرکت های دولتی واگذار شده را خریداری کرده اند، و در واقع 7/86 درصد از سهام واگذار شده را بخش خصوصی غیرواقعی یعنی مالکیت خصوصی همراه با مدیریت دولتی یا شبه دولتی خریداری کرده اند و سهم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به مجموع واگذاری ها در این دوره معادل 9/7 درصد بوده است و بخش تعاونی هیچ سهمی را نداشته است ، و تنها 60 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری در طی سالهای 84 تا 90 در بودجه های سالانه محقق شده است.

آرین منش از جمله چالشهای موجود در اجرای سیاست های کلی اصل 44 را ، حجم بالای فعالیت های اقتصادی دولت در قالب بنگاهداری ، عدم تناسب تعداد شرکت های مصوب واگذاری با توان اجرایی دستگاه ها ، عدم برنامه ریزی ، و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و ورود شبه دولتی ها در واگذاری ها و عدم ایجاد فضای رقابتی میان بخش خصوصی و تعاونی و دولت دانست.

وی عملکرد کمیسیون اصل 44 مجلس را در جهت نظارت براجرای قانون بسیار موفقیت آمیز ارزیابی نمود.


 

/ 0 نظر / 43 بازدید